Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. június 25. szombat
Hírek témák szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. kerület - Kispest Önkormányzata
2012. április 14., szombat 17:36

Itt az új szabálysértési törvény (1)
Az új szabálysértési törvény 2012. április 15-től lép hatályba, az ezen időpontot követően elkövetett szabálysértésekre a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: az új Sztv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
A jelen tanulmányban az új szabálysértési törvény által bevezetett legfontosabb változásokra szeretném felhívni a figyelmet.

A törvény tematikáját követve az első fontos változásként emelhető ki, hogy a jövőben valamely cselekményt csak törvény nyilváníthat szabálysértéssé, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet nem. Kérdéses a jelenleg még hatályban lévő ágazati normák, kormány- és önkormányzati rendeletek sorsa. Az új Sztv. elhatárolja a szabálysértéseket a bűncselekményektől és a közigazgatási bírsággal sújtható jogellenes cselekményektől.

Az új Sztv. a régi törvénynél szélesebb körű személyi-területi hatályt állapít meg azzal, hogy egyrészt minden belföldön elkövetett szabálysértés esetén fennáll a törvény hatálya, mely alól a korábbi szabályozástól eltérően nemzetközi szerződésnek nem enged kivételt, másrészt szintén eltérően a jelenleg még hatályban lévő Sztv.-től törvény vagy nemzetközi szerződés előírása esetén a magyar állampolgár által külföldön elkövetett szabálysértési cselekményekre is vonatkozik.

Az új Sztv. önálló büntetési nemként szabályozza a korábban is hatályban lévő szabálysértési elzárás és a pénzbírság mellett a közérdekű munkát, az intézkedési nemeket illetően szabályozása megegyezik a régi Sztv. rendelkezéseivel, mely szerint a szabálysértés elkövetése esetén alkalmazható intézkedési nemek: a járművezetéstől eltiltás, az elkobzás, a kitiltás és a figyelmeztetés. Lényeges változás továbbá, hogy az új Sztv. az egyes szabálysértési tényállásokban a korábbi szabályozástól eltérően nem határozza meg a kiszabható büntetések és alkalmazható intézkedések nemét és mértékét, kivéve, ha az adott cselekmény szabálysértési elzárással is sújtható, mely tényállásokat a törvény XXIII. fejezet tartalmazza. Ezekben az ügyekben első fokon a helyi bíróság jár el, tehát garanciális szabályként szerepel az új törvényben a korábbi szabályozásnak megfelelően, hogy szabálysértési elzárást csak bíróság szabhat ki. A szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértések esetén a szabálysértési hatóság, a bíróság szabadon választhatja meg azt a szankciót, melytől álláspontja szerint kellő visszatartó hatás várható, figyelemmel természetesen a törvény általános részében meghatározott szabályokra. Így az egyes szabálysértések elkövetése esetén a várható szankciónak mind mértékét, mind nemét a jövőben a szabálysértési hatóságok, illetőleg a bíróság gyakorlata alakítja majd.

Igen fontos, említést érdemlő új rendelkezés a 23. § által szabályozott, ismételt elkövetésre vonatkozó igen szigorú szabályozás. Eszerint, ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül szabálysértés elkövetése miatt legalább két ízben jogerősen már felelősségre vonták, akkor a vele szemben kiszabható pénzbírság és szabálysértési elzárás mértékének felső határa jelentősen megemelkedik, illetve adott esetben szabálysértési elzárással egyébként nem büntethető szabálysértés elkövetése esetén is lehetőség van szabálysértési elzárás kiszabására.

A szabálysértési elzárás legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap a korábbi szabályozásnak megfelelően, ugyanakkor az új Sztv. a pénzbírság alsó büntetési tételkeretét 3.000 forintról 5.000 forintra emeli, míg a felső tételkeret az elzárással is sújtható szabálysértések esetében 150.000 forintról 300.000 forintra emeli. Nóvumként említhető, hogy a törvény a kiemelt közlekedési szabálysértések (XXVII. fejezet), valamint a közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések (XXVIII. fejezet) esetén lehetővé teszi, hogy a kormány rendelettel állapíthassa meg a pénzbírság kötelező mértékét, mely rendelkezés azonban megfosztja a szabálysértési hatóságot, bíróságot az önálló mérlegelés lehetőségétől a büntetés kiszabása körében.

Az új Sztv. a régi szabálysértési törvényhez hasonlóan rendelkezik a meg nem fizetett pénzbírság szabálysértési elzárásra történő átváltoztatásáról, új szabályként azonban 5.000 forintban határozza meg az egy napi szabálysértési elzárásra vonatkozó „átváltoztatási kulcsot”. Ugyanakkor lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy az eljárás alá vont személy a kiszabott pénzbírságot közérdekű munkával váltsa meg, ennek során 5.000 forint pénzbírság helyébe 6 óra közérdekű munka lép.

Az új Sztv. az eddigi szabályozástól eltérően új büntetési nemként szabályozza a közérdekű munkát, melynek legkisebb mértéke 6 óra, leghosszabb mértéke 180 óra. Amennyiben az eljárás alá vont személy nem tesz eleget munkakötelezettségének, a bíróság 6 óránként számítva egy-egy nap szabálysértési elzárásra változtatja át a kiszabott közérdekű munkát.

A járművezetéstől eltiltás, mint intézkedés tekintetében az alsó tételkeret változatlanul egy hónap, a felső tételkeret tizenkét hónap, ugyanakkor jelentős változás az új Sztv. 23. §-ának azon rendelkezése, mely szerint amennyiben az eljárás alá vont személyt a XXVIII. fejezetben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt már legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, a harmadik alkalommal történő elkövetés esetén már kötelező a járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazása.
 
dr. Dósa Kinga bírósági titkár
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.