Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. június 25. szombat
Hírek témák szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. kerület - Kispest Önkormányzata
2012. április 14., szombat 17:38

Itt az új szabálysértési törvény (2)
A szabálysértés miatt eljáró hatóságok tekintetében az új Sztv. jelentős változásokat hozott. Az általános szabálysértési hatóság a települési jegyző helyett a fővárosi, megyei kormányhivatal lett, tehát a jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik. A szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértések miatt az eddigi szabályozással megegyezően első fokon a helyi bíróság jár el. A törvény által hatáskörébe utalt szabálysértések miatt a rendőrkapitányságok, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatal jár majd el.

A helyszíni bírság szabályai a következőképpen változnak az új Sztv. szabályozásában. Helyszíni bírság kiszabására a szabálysértés tetten ért elkövetőjével szemben van helye, amennyiben az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetését elismeri. A helyszíni bírság legalacsonyabb összege 3.000 forintról 5.000 forintra, míg legmagasabb összege 20.000 forintról 50.000 forintra emelkedik azzal, hogy hat hónapon belüli ismételt elkövetés esetén 70.000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. Amennyiben az eljárás alá vont személy aláírásával igazoltan tudomásul veszi a helyszíni bírság kiszabását, akkor az ellen jogorvoslatnak helye nincs. Míg a helyszínen tudomásul vett, de meg nem fizetett helyszíni bírságot a korábbi szabályozás szerint csak adók módjára lehetett behajtani, addig az új Sztv. szabályai szerint a bíróság éppúgy szabálysértési elzárásra változtatja át, mint a meg nem fizetett jogerősen kiszabott pénzbírságot.

A járművezető távollétében a gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a korábbi szabályozásnak megfelelően az új Sztv. rendelkezései szerint is ki lehet szabni helyszíni bírságot. A csekkszelvény ilyen esetben a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell megküldeni. Amennyiben a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, vagy a helyszíni bírságot nem fizeti meg a megadott határidőn belül, akkor a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Teljesen új szabályként szerepel az új törvényben, hogy amennyiben a szabálysértési elzárással nem büntethető tetten ért elkövető a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, akkor az eljáró szerv vagy személy az eljárás azonnali lefolytatása érdekében a legkésőbb öt napon belüli időpontra helyszínen idézi az eljárás alá vont személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóság elé. Az eljárás alá vont személyt tetten érő szerv vagy személy ilyen esetben gondoskodik a helyszínen tartózkodó tanúk idézéséről, a bizonyítékok felkutatásáról, illetőleg maga is meghallgatható tanúként az eljáró szabálysértési hatóság által.

Az eljárások gyorsítása céljából az új Sztv. bevezeti az ún. meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat fogalmát. Erre abban az estben van lehetőség, ha a tényállás tisztázott, nincs szükség az eljárás alá vont személy vagy más személy meghallgatására. Ilyen esetben a szabálysértési hatóság tizenöt napon belül, kizárólag az eljárásban rendelkezésre álló iratok alapján határozatot hoz, amellyel szemben kifogásnak nincs helye, de az eljárás alá vont személy nyolc napon belül kérheti, hogy a hatóság hallgassa meg. Ebben az esetben a hatóság köteles az eljárás alá vont személyt öt napon belül idézni és meghallgatni, határozatát visszavonni és a megállapított tényállás alapján új határozatot hozni. Garanciális szabály ebben az esetben, hogy az új határozatban az eljárás alá vont személyre nézve hátrányosabb rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a meghallgatáson új bizonyíték merül fel. Amennyiben a meghallgatás nélküli határozat meghozatalának nincsen helye, akkor a szabálysértési hatóság a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást folytat le.

Az új Sztv. egyik legfontosabb újítása az eljárási idő lerövidítése érdekében az, hogy az eljárás korábbi „kifogásos” és „tárgyalásos” szakaszát lényegében összevonja, így az eljárást gyakorlatilag kétfokúvá szűkíti. A korábbi szabályozás szerint a bíróság a szabálysértési hatóság határozatával szemben benyújtott kifogást harminc napon belül tárgyalás mellőzésével, a rendelkezésre álló iratok alapján bírálta el. Tárgyalásra csak abban az esetben került sor, ha az eljárás alá vont személy a tárgyalás mellőzésével hozott végzéssel szemben tárgyalás tartását kérte.

Rendkívül jelentős újítása az új Sztv.-nek, hogy a bíróság a szabálysértési hatóság határozatával szemben benyújtott kifogást tizenöt napon belül köteles elbírálni, ugyanakkor ezt már nem csak az iratok alapján teheti meg, hanem tárgyaláson is, ha azt a kifogást előterjesztő személy kéri, vagy a bíróság azt szükségesnek ítéli meg. Ilyen esetben a bíróság a korábbiakkal ellentétben nem hoz „tárgyalás mellőzésével” végzést, hanem a kifogást tárgyaláson bírálja el. A tárgyaláson hozott végzéssel szemben további jogorvoslatnak nincs helye. Az új Sztv. ezzel a szabályozással a háromfokú eljárást kétfokúvá egyszerűsíti, ezzel pedig az eljárások várható időtartamát lerövidíti.


dr. Dósa Kinga bírósági titkár
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.