Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. június 24. péntek
Hírek témák szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. kerület - Kispest Önkormányzata
2012. április 14., szombat 17:39

Itt az új szabálysértési törvény (3)
Az új Sztv. a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések tekintetében külön eljárási szabályokat határoz meg a fentiekben ismertetett általános eljárási szabályokhoz képest. A korábbi szabályozással ellentétben a rendőrség valamennyi szabálysértési elzárással büntethető cselekmény esetén előkészítő eljárást folytat le, és ezen eljárásokra vonatkozó szabályozás egységes lett, ami megkönnyíti a jogalkalmazó munkáját. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén a feljelentést továbbra is a rendőrségen kell megtenni, amely a tényállás felderítése, az elkövető kilétének megállapítása és a bizonyítási eszközök felkutatása érdekében előkészítő eljárást folytat le, majd annak befejezését követően az iratokat megküldi a szabálysértés elbírálására illetékes bíróságnak, tekintettel arra, hogy a szabálysértési elzárással is sújtható cselekmények miatti eljárások a helyi (kerületi) bíróságok hatáskörébe tartoznak.

A szabálysértési eljárás gyorsítását, egyszerűsítését szolgáló újításként vezette be az új Sztv. a meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat intézményét. Amennyiben a tényállás tisztázott és az eljárás alá vont személy vagy más személy meghallgatása nem szükséges, akkor a bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján ún. meghallgatás nélküli eljárásban tizenöt napon belül határozatot hoz azzal, hogy szabálysértési elzárást, illetve közérdekű munkát nem szabhat ki. E döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek, ugyanakkor tárgyalás tartását kérheti az eljárás alá vont személy. Ezen kívül a bíróság tárgyalást tart abban az esetben is, ha nincs helye a meghallgatás nélküli eljárásban való határozathozatalnak vagy a bíróság tárgyalás tartását tartja szükségesnek. A bíróság tárgyaláson hozott végzésével szemben annak közlésétől számított nyolc napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a megyei (fővárosi) törvényszék bírál el tanácsülésen.

Az új Sztv. sokkal részletesebben foglalkozik a büntetések és intézkedések végrehajtásának szabályaival, a pénzbírság végrehajtásával kapcsolatban teljesen új szabályozást vezet be. A pénzbírság, helyszíni bírság és egyéb pénzbeli kötelezettségek teljesítési határideje változatlanul harminc nap maradt, azok végrehajtásáról az általános hatáskörű szabálysértési hatóság gondoskodik. A pénzbírság, helyszíni bírság megfizetésének elmulasztása esetén azonnal elzárásra történő átváltoztatásnak van helye, amit az illetékes helyi (kerületi) bíróság tárgyaláson bírál el harminc napon belül. Tehát a korábbi szabályozással ellentétben ilyen esetben nincs lehetőség az adók módjára történő végrehajtásnak, így a végrehajtási eljárás korábban a szabálysértési hatóság által betartandó fokozatai (adók módjára történő behajtás, közérdekű munka) megszűnnek. Az eljárási költség, rendbírság és a kártérítés azonban csak adók módjára hajtható végre.

Az elzárás alóli mentesülés érdekében az eljárás alá vont személynek lehetősége van közérdekű munkát vállalni, azonban az arra való felhívás a korábbi szabályozástól eltérően már nem a végrehajtást foganatosító hatóság kötelezettsége, hanem az eljárás alá vont személy feladata, hogy a befizetésre nyitva álló határidő lejártát követő három munkanapon belül jelentkezzen az állami foglalkoztatási szervnél.

Az új Sztv. önállóan alkalmazható büntetési nemként szabályozza a közérdekű munkát, melynek végrehajtásáról az eljárást lefolytató szabálysértési hatóság, bíróság által kiszabott közérdekű munka esetén pedig az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik.

Említést érdemel a törvény egyik legfontosabb záró rendelkezése, amely a tulajdon elleni bűncselekmények és szabálysértések közötti értékhatárt a korábbi 20.000 forintról 50.000 forintra emeli, amely rendelkezés a szabálysértési eljárások számának egyértelmű növekedésével fog járni.

Összegzésként elmondható, hogy az új szabálysértési törvény szerkezetileg sokkal áttekinthetőbb a korábbi törvénynél, több olyan kérdést is rendez, amely a korábbi törvény alkalmazása során gyakorlati problémákat okozott. A rövidebb eljárási határidőkkel, az ún. meghallgatás nélküli eljárással, a helyszíni eljárás és a helyszíni idézés bevezetésével, valamint bírósági eljárás egyfokúvá tételével („kifogásos” és „tárgyalásos” szak összevonása) hozzájárul az eljárások gyorsabb és egyszerűbb lefolytatásához. Jelentős mértékben súlyosítja a kiszabható büntetések mértékét különös figyelemmel az ismételt elkövetésre. Az hogy a súlyosabb szankciók visszatartó hatása mennyiben érvényesül, tehát csökken-e ennek következtében az elkövetett szabálysértések száma jogalkotó által várt mértékben csak a jövőben fog kiderülni.

dr. Dósa Kinga bírósági titkár
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.