Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. május 26. csütörtök
Hírek témák szerint

Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
2012. június 30., szombat 20:31

A Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozójának Zárónyilatkozata
A  résztvevő polgármesterek:
sajnálattal állapítják meg, hogy az Alaptörvényből kikerült a települések önkormányzásához való alapjoga, amivel sérül az önkormányzatiság  elve.

Megállapítják, hogy a már elfogadott új önkormányzati törvényben megvalósítandó túlzott centralizáció, ellentétben az 1990-ben megfogalmazott önkormányzatiság alapelveivel, sérti az önkormányzati autonómiát, nem támaszkodik az önkormányzatok több mint húsz éves tapasztalataira és csökkenti a települési közösségekben, azok aktivitásában meglévő „felhajtó” erőt, ami egy  sikeres kormányzás elengedhetetlen alappillére; ellehetetleníti a magában még nagyon sok értéket hordozó magyar kistelepülési rendszert és nagyban csökkenti az esélyét egy jó, hatékony, a gazdasági felemelkedés egyik nagy lehetőségének tartott vidékfejlesztés megvalósításának.

Megállapítják, hogy a közigazgatás átszervezésének területi részét képező, a járások kialakításáról szóló törvény, mindamellett, hogy a rendszerváltoztatás előtt már leépített igazgatási struktúrát szervez újra, egyrészt, nem megfelelően előkészített, elsietett, elkapkodott, másrészt nem valósítható meg ilyen rövid idő alatt, a kitűzött célok elérésére nem alkalmas (költséghatékonyság, magasabb szolgáltatási színvonal); a járási hivatalok vezetésében törvény által biztosított pártpolitikai befolyás lehetősége a szakmaiság háttérbe szorítását eredményezi, felveti a pártpolitikai elvárásoknak való megfelelés kényszerét, kialakíthat és bebetonozhat egy, a 90-es évek előtti politikai pártoktól nem független területi közigazgatást.

Megállapítják, hogy az elfogadott köznevelési törvény a közoktatás átalakításával kapcsolatos korábbi, jó elképzelések megvalósítására nem alkalmas, az iskolák államosításának részletei még mindig nem ismertek, a finanszírozással kapcsolatos homályos elképzelések már ma is nagyon komoly bizonytalanságot hordoznak magukban.

Elfogadják az ÁSZ véleményét, mely szerint a 2013-as központi költségvetés tervezetben „a helyi önkormányzatok támogatási előirányzatainak 6,6% megalapozott, 62,7 % részben megalapozott és 30,7 % nem megalapozott”, ez alapján megállapítja, hogy a 2013-as költségvetés önkormányzati fejezete jelenleg rendkívül nagy bizonytalanságot jelent, melynek jelentős következményei lehetnek a kötelező feladatok ellátásában.

Üdvözlik a határon túli magyar önkormányzatokkal való bővülő, egyre aktívabb testvér települési kapcsolatrendszert, szorgalmazzák az aktívabb szakmai együttműködés kialakítását, melyben továbbiakban is a Magyar Önkormányzatok Szövetségét kérik fel partnernek; elutasítanak minden olyan kezdeményezést, ami nem a határon túli magyarok többségének egyetértésével történik, azok megosztására törekszik; köszöntik a romániai önkormányzati választásokon győztes magyar polgármestereket, örömmel nyugtázzák, hogy az RMDSZ polgármesterei többen vannak mint korábban és ezzel bebizonyították, hogy Romániában az RMDSZ az egyetlen versenyképes az egyetemes magyarság érdekeit képviselni tudó magyar politikai erő.

Hangsúlyozzák, hogy a nemzet felemelkedésének a záloga a vidék Magyarországának fejlődése,  kistelepülések jövőjének a záloga a jó vidékfejlesztési politika, az önellátás, az öngondoskodás, az önfoglalkoztatás, és a munkahelybővítés megvalósítása, a családi gazdálkodás elősegítése.

Megállapítják, hogy a település üzemeltetési költségek és az ennek kiegyenlítésére rendelkezésre álló források közötti egyensúlytalanság tovább romlott; fontosnak tartják ezen költségek csökkentésére olyan pályázati források biztosítását, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési költségek, hangsúlyozottan az energiaköltségek jelentős csökkentését, az energia takarékosságot, a megújuló energia alkalmazását.

Fontosnak tartja a nők szerepének erősítését  a helyi politikai életben, uniós programok keretében a jó példák bemutatásával a szemlélet formálását.

Fontosnak tartják az Európai Unió Régiók Bizottságában megjeleníthető magyar érdekek képviseletét, ennek keretében az európai helyi és regionális együttműködés bővítését.

Megállapítják, hogy az érdekegyeztetés gyakorlata romlott, pártpolitikával átszőtt, formális, nincs érdemi egyeztetés az önkormányzati érdekszövetségek és a kormányzat között.

Felhívják a kormány figyelmét, hogy munkájának, sikerességének alapvető feltétele egy jól működő, hatékony sikeres, az állampolgárok érdekeit megjelenítő önkormányzati rendszer.

Kérik a kormányzatot, hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat, kezdjen érdemi egyeztetéseket annak érdekében, hogy a tízmillió állampolgárnak szolgáltató, érdekeiket hitelesen megjelenítő önkormányzati rendszer egyrészt kétpólusú demokratikus államberendezkedés alappillére lehessen, másrészt meg tudjon felelni az őket támogató állampolgárok elvárásainak. 
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.