Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. május 26. csütörtök
Hírek témák szerint

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2013. május 30., csütörtök 12:31

TÖOSZ állásfoglalás a Margitszigetet érintő törvényjavaslattal kapcsolatban
Budapest Főváros XIII. Kerületének polgármestere, Dr. Tóth József megkereste a TÖOSZ elnökségét, hogy foglaljon állást a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/11210. számú törvényjavaslattal kapcsolatban, amely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt is módosítani javasolja.

A törvényjavaslat a magyar közigazgatási rendszerben eddig nem ismert kategóriaként bevezetné a „fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott közigazgatási terület ” fogalmát. Ez a szabályozás lehetővé tenné, hogy a ma fővárosi kerületek közigazgatási területéhez tartozó egyes területeket az érintett kerület közigazgatási területéből és igazgatási illetékességi terültéből kiemelve a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati igazgatás hatás- és illetékességi körébe vonják. A törvényjavaslat elsőként a XIII. került határait módosítva a Margitszigetet javasolja a Fővárosi Önkormányzat közvetlen igazgatása alá vonni. Az előterjesztés indokolása szerint erre azért van szükség, mert ez a terület
a)      kiemelt idegenforgalmi jelentőséggel bír;
b)      fejlesztése túlmutat egy kerületi önkormányzat stratégiai tervezésében rejlő lehetőségeken;
c)      ezzel válik biztosíthatóvá, hogy a Margitszigetet érintő fejlesztések szervesen illeszkedjenek a Budapestet érintő nagyszabású koncepciókba.

A javaslat elfogadása esetén a főváros közigazgatási területe 23 kerületből és a Margitszigetből állna, ami az egységes közigazgatási illetékességi területfelosztást bontaná fel.
 
A TÖOSZ az említett törvényjavaslatról az érintett kerület polgármesterének megkeresése alapján szerezett tudomást, mivel az előterjesztő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdésében rögzített véleményezési lehetőséget nem biztosította sem az önkormányzati szövetségek, sem az érintett önkormányzat számára. A formai kifogás mellet a törvényjavaslattal kapcsolatban tartalmi kifogások is felmerülnek.
 
Az érintett kerületi önkormányzat által felsorolt kifogásokon túl szükséges összevetni a törvényjavaslatot a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XV. törvény rendelkezéseivel is. Az önkormányzati charta 4. cikke rendelkezik a helyi önkormányzás terjedelméről, amely 3. pontja szerint a közfeladatokat általában elsősorban az állampolgárokhoz legközelebb álló közigazgatási szervnek kell megvalósítania. A szubszidiaritás elvéből adódóan a feladatoknak más közigazgatási szervre történő átruházása a feladat természetétől és nagyságától, valamint hatékonysági és gazdaságossági követelményektől függ. Jelen esetben azonban, nem egyes közfeladatnak az átvételéről, hanem a Margitsziget tekintetében az összes kerületi feladat elvételéről van szó, ami a charta szabályozása alapján nem értelmezhető.
 
Az önkormányzati charta 5. cikke rendelkezik a helyi önkormányzat határainak védelméről, mely szerint nem lehet megváltoztatni a helyi önkormányzatok határait az érintett közösségekkel való előzetes konzultáció, vagy ahol ezt törvény lehetővé teszi, esetleges helyi népszavazás nélkül. A beterjesztett törvényjavaslat szembe megy a charta szabályozásával, amikor az Mötv. jelenleg hatályos 105. §-át oly módon kívánja kiegészíteni, hogy a kerületi tagozódás megváltoztatását a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területrész tekintetében kiveszi az általános szabályok alól, vagyis e tekintetben nem szükséges népszavazást elrendelni.
 
Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat tárgyalását már megkezdte az Országgyűlés, így nem tud érvényesülni a charta előírása, amely szerint az érintett közösségekkel előzetesen konzultálni szükséges. Ennek következtében a beterjesztett törvényjavaslat ellentétes Magyarország által törvénybe iktatott európai önkormányzati charta szabályozásával.
 
A törvényjavaslat indokolásában megfogalmazott kormányzati és fővárosi önkormányzati célok és érdekek az önkormányzati rendszer átalakítása nélkül is a jelenlegi hatályos szabályok keretei között is elérhetőek.
 
A törvényjavaslat alapvetően egy kerületrész új igazgatási egységgé alakítására irányul, viszont precedens jellegű, így fennáll a lehetősége annak is, hogy hasonló törvénymódosítással egyéb önkormányzatok közigazgatási határát – az érintettek akaratával szemben – a kormány kezdeményezésére az Országgyűlés megváltoztathassa, amelynek révén sérülhet az önkormányzáshoz való jog.
 
 
Budapest, 2013. május 29.
 


1 csatolt dokumentum TÖOSZ állásfoglalás
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.