Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2020. augusztus 11. kedd
Hírek témák szerint

OLASZFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. augusztus 5., hétfő 13:10

Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Olaszfa Községben
Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Olaszfa Községben

 

Pályázati felhívás száma, megnevezése: VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés
Projekt azonosító száma: 1823311322
Pályázat benyújtás dátuma: 2016. augusztus 15., Újra benyújtás dátuma: 2016. december 15.,
Támogató okirat kelte: 2017. augusztus 28.
Beruházás összköltségvetése: 149.898.567,- Ft
Megítélt támogatás: 126.869.686,- Ft
Önerő: 23.028.881,- Ft

 

Előkészítésben és megvalósításban részt vevő vállalkozások:
Tervező: Szimandel Dezső egyéni vállalkozó
Kivitelező: Folyondár'2008 Kft. és SENEX KFT. által alkotott konzorcium
Műszaki ellenőr: Bangó Ernő (Vasi Agilitás Kft.)

 

Olaszfa Község Önkormányzata a „A vidéki térségek falvainak megújítására - Egyedi szennyvízkezelés – tárgyú” VP6-7-2-1-2-16. számú pályázati felhívásra 2016. évben benyújtott „Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Olaszfa Községben” - projekt azonosítószám: 1823311322 - támogatási kérelmét a Támogató Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatói okirat 2017. augusztus 28. napján kelt dátummal kiadásra került. Olaszfa Község Önkormányzata a támogató levél kézhezvételét követően a projekt megvalósítását megkezdte.
Önkormányzatunk a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Folyondár'2008 Kft. és SENEX KFT. által alkotott konzorcium (közös ajánlattevők) lett. A kivitelezési szerződés aláírására 2018. július 24-én került sor.
Szimandel Dezső engedélyes és kiviteli tervei alapján a kivitelezők 84 db egyedi szennyvíztisztító kisberendezést telepítettek, amelyek 89 ingatlant látnak el.
Egyedi szennyvíztisztító kisberendezésre az önkormányzat a tervező és üzemeltető javaslata, majd a közbeszerzési eljárás alapján az „AQUATEC AT” termékcsaládot választotta. A termékcsalád tagjai kompakt, előre gyártott műtárgyak, berendezések, melyek az építéssel érintett ingatlanokon kerültek beépítésre a szükséges vezetékekkel, szikkasztóágyakkal, átemelőkkel. A beruházás részeként a kivitelezés megkezdése előtt 3 db figyelő kút került kialakítására, ahonnan a szükséges mintavételezések történnek.
A kivitelezési szerződés aláírását követően a nyertes vállalkozó átvette a munkaterületet és nekilátott a figyelőkutak fúrása után az egyedi kisberendezések telepítésének.
A 89 ingatlan ellátására a berendezések négy ütemben lettek telepítve, üzembe helyezve.
A berendezések fele 2018. október elején és november végén beüzemelésre került, majd a téli leállás után tavasszal folytatódtak a munkálatok. A berendezések másik felét két ütemben, ez év áprilisában és júniusban adta át kivitelező a lakosság és a közületi felhasználók részére.
A munkálatok alatt folyamatos volt az együttműködés az önkormányzat és a lakosság részéről Szimandel Dezső tervezővel, Bangó Ernő műszaki ellenőrrel, valamint a Folyondár'2008 Kft. és SENEX Kft. vezetésével és fizikai állományával. Mivel a berendezések többsége magántulajdonú ingatlanon került elhelyezésre, így elengedhetetlen volt a folyamatos kommunikáció és összehangolt munkavégzés. A lakosság részéről ezúton is köszönjük a türelmet és együttműködést, melyet a kivitelezés okozta kellemetlenségek ellenére is tanúsítottak.
A kisberendezések üzemeltetésére Olaszfa Község Önkormányzata 1 fő helyi munkavállalót fog alkalmazni, valamint szerződést kötött a Corvus-98 Kft.-vel.

 

A szennyvíziszap szállítás és elhelyezés:
A keletkező iszapot természet közeli eljárással szerettük volna ártalmatlanítani nádágyas szikkasztó mezőn, azonban a jogszabályi környezet ezt nem tette lehetővé, mivel önkormányzatunknak nincs hulladékkezelési engedélye és ennek megszerzése valamint fenntartása irreálisan magas szerzési és fenntartási költségekkel járt volna.
A pénzügyi lehetőségek mérlegelését követően döntöttünk úgy, hogy a keletkezett iszap hulladékot a helyben történő ártalmatlanítás helyett tengelyen történő szállítással beszállítjuk már engedéllyel rendelkező telepre.
Tengelyen történő szállításra Önkormányzatunk előzetes tárgyalásokat folytatott több céggel, ugyanakkor az iszap kis mennyiségére, a berendezések magas számára és a nagy távolságra (Olaszfa mind Zalaegerszegtől, mind pedig Szombathelytől jelentős távolságra van) való tekintettel nem adtak árajánlatot és nem vállalták a szállítást.  Ezen túlmenően a szennyvízkezeléssel foglalkozó közmű szolgáltatók részéről olyan mértékű ellenállásba ütköztünk, hogy közel egy éves egyeztetés eredményeként sikerült befogadó nyilatkozatot kapnunk a Vasivíz Zrt. részéről, a körmendi telephelyre vonatkozó beszállításra. A Vasivíz Zrt. azonban fenntartotta magának a jogot, hogy a beszállítást azonnali hatállyal leállítsa, ha a beszállított iszapban nem fölösiszap minőségű anyag fordul elő.
A keletkező iszap Körmendre történő elszállításra végül 2018. novemberében sikerült vállalkozót találni a Vasi JA-SA Kft. személyében, akivel 2018. november 13-án aláírásra került a szállítási szerződés.

 

A fejlesztés elvárt eredményei:
A Vasi Hegyhát hátrányos helyzetű településén, Olaszfán, csatornázás, szennyvízkezelés eddig nem volt megoldott. A szennyvízgyűjtő-aknák állapota nem volt kielégítő, az állandóan a talajba szivárgó, kezeletlen szennyvíz a környezetet tartósan szennyezte, és a talajviszonyoktól függő sebességgel a mélyebb rétegekbe szivárogva a rétegvizeket, ezen belül az ivóvízbázist is veszélyeztette.
Olaszfa Község Önkormányzata a környezetterhelés csökkentése, a település környezeti minőségének javítása, és az infrastruktúra fejlesztés céljából arra az elhatározásra jutott, hogy megoldja a településen keletkező szennyvizek kezelését, ártalommentes elhelyezését. A Széchenyi2020 Vidékfejlesztési Alap pályázati felhívása biztosított erre forrást, mivel a település adottságai miatt viziközmű társulat létrehozására nem volt lehetőség és megfelelő számú érdeklődés az elmúlt 10 évben (bár az önkormányzat kétszer is nekiállt a megszervezésének).
A település geodéziai adottságai, a beépítés sűrűsége, valamint az egyéb műszaki előírások figyelembe vétele alapján, a jóváhagyott Települési Szennyvízkezelési Program szerint, a legkedvezőbb műszaki megoldás az egyedi kisberendezések telepítése volt, ingatlanonként.
A településen 84 db kisberendezés került elhelyezésre, mely összesen 89 db ingatlant lát le, mivel 3-3 ingatlanról közös szennyvíztisztító berendezésbe kerül összegyűjtésre a szennyvíz gazdaságossági és műszaki okok miatt.
A beruházás eredményeként a környezetterhelés csökken, a lakóingatlanok komfort fokozata nőtt, ezáltal élhetőbb és vonzóbb településsé vált Olaszfa.

1 csatolt kép Fotó_2
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.