Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2020. április 10. péntek
Hírek témák szerint

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. október 7., csütörtök 14:31

''Dévaványa Egészségügyéért'' elismerő cím - 2010
A Semmelweis Nap a magyar egészségügy egyik legnagyobb ünnepe. Semmelweis Ignácnak, a világszerte legismertebb magyar orvos születésének a napja, július 1-je. Ezen a napon emlékezünk meg az 1918. július 1-jén Budán született kiváló orvosról, és tisztelettel őrizzük emlékét. Elsőként ismerte fel és mondta ki a gyermekágyi láz okát, és a védekezés módját, ami nem más, mint a fertőzés megelőzése, hiszen a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyag okozta fertőzés következménye.
 
Egyik írásában így vallott munkájáról: „Tanításom nem arra való, hogy könyvtárak pora és penésze lepje el, hanem arra, hogy megmentse a feleséget a férj, az anyát a gyermek számára.”
 
Önök, akik az emberek megsegítését választották hivatásul, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok, az idősek, a betegek, a rászorultak, kiegyensúlyozottabb esélyekkel élhessenek, és érezhessék, hogy nem maradnak segítő támasz nélkül. Nagyon fontos az egészségügyi területen dolgozók munkája, hiszen emberek életét határozza meg. Éppen ezért a Semmelweis-nap, nem csupán az egészségügy, hanem az egész társadalom ünnepe. Az egészségügyi intézmények értékét a benne dolgozó szakemberek jelentik.
Semmelweis doktor, tudományos munkájával megteremtette az egészségügy presztízsét, amit mára, sajnos sikerült országosan lerombolni.
 
Ennek helyreállítása valamennyi egészségügyi dolgozó kezében van, hiszen a betegek, ha segítségre szorulnak, aszerint ítélik meg az orvosokat, egészségügyi dolgozókat, amilyen bánásmódban helyben részesülnek. Szerencsére városunknak olyan munkatársai vannak – Önök – akik minden nap hozzáteszik azt a pluszt, amitől a szakma újra visszanyeri a maga megbecsülését.
 
Településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete második alkalommal döntött a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő címben részesítendő személyről. A cím adományozható a településen működő egészségügyi intézményekben, rendelőkben, szolgálatoknál lelkiismeretes és példamutató munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó szakember részére, aki szakképzett dolgozóként legalább 15 éven keresztül aktív szakmai munkát végzett és munkássága példaértékű a település közössége számára.
A képviselő-testület évente maximum egy személyt részesíthet e címben.
 
Az elismerő címben részesíthető személyre javaslatot tehetnek a dévaványai egészségügyi intézmények (rendelők, szolgálatok) munkahelyi közösségei, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a települési képviselők minden évben április 15-ig.
 
 
A Képviselő-testület a 197/2010. (IV.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy 2010-ben a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő címet Dr. Demeter Erzsébet gyermekorvosnak ítéli oda.
 
Dr. Demeter Erzsébet
1943-ban született Bögöz községben, Erdélyben. Elemi iskoláit Székelyudvarhelyen kezdte majd 10 éves korában családjával Marosvásárhelyre költözött és itt érettségizett 1961-ben. Gyermekkori álma vált valóra, amikor 1967-ben elvégezte a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem magyar szakát. A 3 éves kolozsvári rezidensi képzés után, 1973-ban Bukarestben tett csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgát.
 
1976-ban ment férjhez, e házasságból két gyermeke született, mindketten közgazdászok.
Orvosi tevékenységét 1980-ig a Szilágycsehi Városi Kórházban, majd a Zilahi Megyei Kórházban fejti ki.

4 éve a Városi Önkormányzat szociális testületének kültagja, aktívan részt vesz munkájukban, mellyel a szociálisan rászoruló emberek életkörülményeinek javításán dolgoznak.
 
43 éves szakmai pályafutás után is alázattal viseltet szakmája és betegei iránt, mindig figyelembe véve és együttérzéssel kezelve a beteg gyermekek aggódó szüleit is.
 
Ennek a 43 évnek a felét (21 évet) Dévaványán töltötte, az emberek szeretetét és megbecsülését érezve igazán itthon érzi magát a városban és a közösségben is.
 
Semmelweis nap alkalmából – Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a település nevében – minden egészségügyi dolgozónak megköszönöm azt az áldozatkész munkát, melyet napról napra végeznek. Végzik ezt a munkát, hogy egészségünk helyreálljon, testi és lelki bajaink orvoslást nyerjenek. Ehhez a munkához kívánok sok erőt, egészséget, boldog és kiegyensúlyozott családi hátteret. Valamennyi nyugdíjas dolgozónknak kívánok jó egészséget, hosszú, boldog nyugdíjas éveket.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.