IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. szeptember 2., szerda 14:24

TÁMOP-3.1.4. pályázat "Kompetencia alapú oktatás Igal oktatási intézményeiben"
2009. május 1-jén a TÁMOP-3.1.4 felhívásra benyújtott pályázatunkkal 64.580.457 Ft támogatást nyertünk a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Igal oktatási intézményeiben” címmel.
A fenti összegből az Igal és Környéke Közoktatási Társulás által fenntartott intézményegységekben korszerű pedagógiai módszertan kerül bevezetésre.

 
A pályázat célja:

 
A sikeres munkaerő-piaci alkalmazásokhoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási lehetőségek javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
További cél, hogy a megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai tartalmi fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javításához.

 
Amennyiben az intézmény meg kíván felelni a modern társadalom kihívásainak, újszerűen kell fejleszteni a tanulók megismerési és társas készségeit.
A hagyományos oktatás helyett a tanulók egyéni igényeit figyelembevevő, társas, kooperatív foglalkozások szervezésére törekszünk.

 
A pályázat keretein belül az intézményegységekben dolgozó pedagógusok továbbképzésen sajátítják el az új pedagógiai módszereket, valamint szakértők segítik az oktatás keretében elsajátított ismereteik gyakorlatba való átültetését. Az új módszertan bevezetését és további alkalmazását lehetővé teszik a pályázatban nyert eszközök:
·       Laptopok az IKT alapú foglalkozások, illetve tanórák megtartásához
·       Fénymásolók és nyomtatók
·       Szakmai segédletek, eszközök, tananyagok
·       Fejlesztő játékok
Lehetőség nyílik arra is, hogy a már a kompetencia alapú oktatás módszertanát bevezetett intézményekben pedagógusaink bepillantást nyerjenek mások tapasztalataiba.
A kompetencia alapú oktatás megvalósulásával, illetve következetes szemléletformálással lehetővé válik, hogy a felnövekvő generáció ezáltal jobban kamatoztassa a megszerzett tudást, jobb esélyekkel kezdje a felnőttkort.Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.