BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. július 18., csütörtök 23:05

Könyvtárost keresnek
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagy Gáspár Városi Könyvtár felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtáros munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 15.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. 12. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
GYES-en lévő kolléga helyettesítésére keresünk heti 30 órára, előreláthatólag 4 hónap időtartamra olvasószolgálatos könyvtárost.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
    Főiskola, könyvtáros,
    Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
    magyar állampolgárság
    büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    Felhasználói szintű integrált könyvtári rendszer (Szikla21),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
     végzettséget igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádám Éva nyújt, a 23/451136 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
     Postai úton, a pályázatnak a Nagy Gáspár Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4527/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: olvasószolgálatos könyvtáros.
vagy 
     Elektronikus úton Ádám Éva részére a ngvk@ella.hu E-mail címen keresztül
    
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
     www.ngvk.hu - 2013. július 12.
     hirmondo.budakeszi.hu - 2013. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Július 15-től 28-ig nyári szünet miatt nem tudunk felvilágosítást nyújtani.  
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngvk.hu honlapon szerezhet.
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.