Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2013. december 12., csütörtök 15:50

Brüsszeli konferencia az önkormányzati közszolgáltatásokról
Tematikus tapasztalatcsere fórumot szervezett  "A helyi és regionális önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások megújítása a változó környezetnek megfelelően" címmel az Európai Régiók és Települések Tanácsa (CEMR), amelynek az önkormányzati szövetségeken keresztül a magyar önkormányzatok is tagjai. A 2013. december 11-én megrendezett nemzetközi találkozó számos hasznos információt szolgáltatott a TÖOSZ munkatársainak is, amelyet a szövetség programjaiban és szolgáltatásaiban is hasznosítanak.

A brüsszeli Önkormányzatok Házában hazánk mellett Németország, Franciaország, Belgium, Litvánia, Lettország, Csehország, Norvégia, Finnország, Svédország, Anglia, Skócia, Írország és Lengyelország képviseltette magát, ezúttal a munkáltatói és közszolgáltatói szerepből adódó önkormányzati kihívásokról.

Laurence Meehan a brit önkormányzati szövetségtől a minden eddiginél erőteljesebb és szélesebb körű kampányukról számolt be. A kampány arra hívja fel a lakosság és a politikusok figyelmét, hogy a változó gazdasági, társadalmi helyzet sürgős intézkedéseket kíván a közszolgáltatások újrarendezése érdekében.

„Az önkormányzatok pénzügyi fekete lyukkal állnak szembe. Ez 2019-re több mint 19 milliárd font lesz. Csökkenő finanszírozás, növekvő közszolgáltatási igények. Mit lehet ezzel tenni? Jó kérdés. Az önkormányzatok több, mint 800-féle alapszolgáltatást nyújtanak. Az önkormányzatok jelenleg a közszféra egyik leghatékonyabb szegmense. Mégis, emlékezzünk a fekete lyukra: ez az út tovább nem vezet. Radikális lépésekre van szükség a központi kormány és az önkormányzatok viszonyának átrendezésére van szükség az alapszolgáltatások biztonságos ellátásához….”

Roland Schäfer a Német Önkormányzati Szövetségtől, Bergkamen polgármestereként folytatott tevékenységét ismertette az „újra-önkormányzatosodás” érdekében. Az 50 ezer lakossal bíró település első embere az 1995 óta következetesen folytatott tevékenységeivel valamennyi közszolgáltatást újra önkormányzati fenntartásba vont. Létrehozott egy önkormányzati közszolgáltató céget a két szomszédos településsel együtt. Az önkormányzatok beléptek a vállalkozói szférába, profitorientált módon áramot szolgáltatnak, szélerőmű-parkban vásároltak részesedést és legfőbb céljuk a teljes függetlenség megteremtése az energiaellátásban helyi szinten. Természetesen a hulladékgazdálkodásban nem termelnek profitot, azonban mind a helyi munkalehetőségek megteremtésével, mind a közszolgáltatások árának csökkentésével számos kedvező hatást értek el a helyi lakosok életminőségének javításában.

Luc Martens, a Flamand Önkormányzati Szövetség elnöke és Roeselare polgármestere pedig beszámolt a szövetség által készített felmérésről. Sokkoló számok Belgiumból: az önkormányzatok 41%-a fogja csökkenteni a szolgáltatásait a gazdasági helyzet miatt; 25%-a fogja csökkenteni alkalmazottjai járandóságát; 62%-uk csökkenti a beruházási tevékenységét, amely kb. 25 ezer munkahely veszélyeztetését jelenti a magánszférában.

Stefan Ackerby a Svéd Önkormányzati Szövetségtől arról a nyitott összehasonlításról számolt be, amelyet szektorálisan rendszeresen elvégeznek a településeik között. Például rangsorolják az önkormányzatokat az iskolák fenntartása szerint. Az az északi apró település, amely a legjobb eredményeket hozta minden tantárgyból; jelentős számú látogatásra számíthat más önkormányzatok szakemberei részéről. A települések a versenyt valóban nemes kihívásnak tekintik, és a többi ország képviselőinek megrökönyödése ellenére ez a módszer valóban működik Svédországban a különböző közszolgáltatások színvonalának javítására.

Kevésbé nyitott a norvég hatékonysági hálózatok módszere, amit Jan Sorbo mutatott be a KS-től, és a Polgármester Akadémia Tapasztalatcsere Moduljából remélhetőleg ismerős a amgyar önkormányzatok számára is. Itt ugyanis 5-10 önkormányzat dolgozik együtt, hasonlítja össze eredmény és teljesítménymutatóit.

A rendkívül informatív nap részesei voltak a nemzetközi szintű társadalmi partnerszervezetek képviselőinek előadásai is, a CEEP (Közszolgáltatók és Munkáltatók Európai Központja) és az EPSU (közszolgáltatási szakszervezet európai ernyőszervezete) képviselőitől.
További információk a CEMR honlapján: www.ccre.org

December 13-án, pénteken Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára mutatja be a brüsszeli találkozó résztvevőinek a "Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten*" című,  a Norvég Helyi és Regionális Szövetségével közös TÖOSZ projektet ismertető előadását."


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.