Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2014. április 17., csütörtök 10:04

A közüzemi közszolgáltatásokról önkormányzati nézőpontból
Közlemény
a közüzemi közszolgáltatásokról önkormányzati nézőpontból


A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 2014. április 15-ei ülésén foglalkozott az önkormányzatok közüzemi közszolgáltatási feladatainak kérdésével, különös tekintettel a hulladékgazdálkodási, víz és csatornaszolgáltatás, távhő ellátás ügyeivel.
A TÖOSZ elnöksége egyetért a közüzemi közszolgáltatási díjak csökkentésének szükségességével. Ugyanakkor a szövetség elnöksége felhívja a figyelmet a további rezsicsökkentés veszélyeire az önkormányzati közszolgáltatások területén. Az egyes közszolgáltató szervezetek a további általános, a tényleges helyzet elemzése nélküli rezsicsökkentést már nem lesznek képesek kigazdálkodni.
A TÖOSZ elnöksége támogatja, hogy a közüzemi szolgáltatások köztulajdonban legyenek, illetve kerüljenek és a közszolgáltatások meghatározó része önkormányzati felelősségben, történjen. Az egyes közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokban a szolgáltatatási terület valamennyi önkormányzata rendelkezzen tulajdonrésszel.
Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató cégek megfelelő működtetésében, pénzügyi egyensúlyának megteremtésében és a fenntartható gazdálkodás feltételrendszerének meghatározásában döntő szerepet játszanak a nagyvárosok. A nagyvárosi szerepvállalás gazdasági alapjait a második körös adósságkonszolidáció megteremtette, ezért az érintett nagyvárosoknak a jelenleginél nagyobb szerepet kell vállalnia a jövőben. Ezáltal átmenetileg elkerülhető lesz, hogy a távhő-, víz-, szennyvíz-, hulladékszolgáltatások esetében a hatósági és piaci ára közötti különbség ne az önkormányzati cégeket vagy a lakossági fogyasztókat terhelje.
Az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve várhatóan a jövőben is kizárólag európai uniós pénzekből lehet majd az energetikai beruházásokat és eszközpótlásokat fedezni. A víz és szennyvíz, a távhő és egyéb közszolgálati vállalatok köztulajdonba vételével, a hatósági árszabályozással, a cégek non-profittá tételével nem marad majd likvid pénz a fejlesztési kiadásokra.
A villamos energia- és gázszolgáltatók korábbi, állami megvásárlásával valamint a hatósági árszabályozással, a több körös rezsicsökkentéssel folyamatosan nyílik az olló a hatósági és a mostani üzemeltetés piaci ára között, aminek a különbséget valakinek viselnie kell. Két egyszerre végrehajtandó párhuzamos irány létezik:
Cégek átszervezése és költséghatékonyabbá tétele majd ezzel együtt egy folyamatos kompenzálás és visszamérés.

A távhőszolgáltatás területén a jelenlegi helyzet konzerválása helyett gyors és célzott beruházásokra lesz szükség. Ebben a szektorban ugyanis a vállalatok zöme még az önkormányzatok tulajdonában áll nonprofit formában, ami viszont állandó állami kompenzációt tesz szükségessé. Ennek nagysága tavaly 52 milliárd forint volt. A későbbi – szintén a rezsicsökkentésből és a hatósági árszabályozásból fakadó – piaci árkülönbségek veszteséget jelentenek majd. Sem beruházásra, sem eszközpótlásra nem marad a helyhatósági cégeknek pénze, így kénytelenek lesznek ezeket a projekteket is uniós támogatásból fedezni vagy a hitelek átvállalás után a felszabadult forrásaikat, kell ide átcsoportosítaniuk.
A TÖOSZ elnöksége felhívja a döntéshozók és az önkormányzatok figyelmét, hogy további díjcsökkentés nem lehetséges a közüzemi közszolgáltató társaságok belső átalakítása nélkül.

Budapest, 2014. április 15.


Schmidt Jenő
elnök

1 csatolt dokumentum TÖOSZ közlemény
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.