BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. április 28., hétfő 09:56

ÁLLÁS - Titkársági ügyintézőt keres Békés város jegyzője
Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője
                       
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. Titkársági, testületi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok, adminisztrációs, ügyviteli teendők ellátása. Határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Középiskola/gimnázium, és a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. számú melléklet 22. pontja II. besorolási osztály szerinti szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Fősikola, jogi asszisztensi végzettség,
§        Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§         ECDL
§         Gyors-és gépírás tudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Lászlóné nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 1102014., valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Békés Megyei Hírlap - 2014. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezésben, a közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

1 csatolt dokumentum Pályázati kiírás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.