NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. november 21., péntek 18:10

Szennyvíztisztító korszerűsítés Nagyatádon
Befejezéshez közelednek a nagyatádi szennyvíztisztító-telep felújításának, korszerűsítésének  munkálatai. A beruházás legnagyobb építményének, a biológiai tisztító medencének a gépészeti szerelése 90 százalékos készültségű, ezekben a hetekben az acél járófelületek készülnek. A hatalmas méretű, új tömbösített műtárgy a néhány hónap múlva induló próbaüzemtől kezdődően már kilenc település szennyvízét is fogadja. A szivattyú gépház építészeti és gépészeti munkálatai szintén az utolsó szakaszban vannak.
A Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése című projekt teljes költségvetése mintegy nettó 5 milliárd forint. A beruházás egyrészt a környező kilenc település csatornahálózatának kiépítését valósítja meg, de fontos része a nagyatádi szennyvíztelep korszerűsítése is, hiszen e nélkül a régi létesítmény nem tudná ellátni funkcióját.
- A felújítást a meglévő szennyvíztisztító technológiai megújítása, az elhasználódott berendezések cseréje és a kapacitás bővítése tette szükségessé. – mondta Ormai István Nagyatád polgármestere, aki e fejlesztés megvalósítására alakult szennyvíztársulás elnöke. - Az Európai Unió pénzügyi támogatását erre az összetett feladatra nyertük el. Így megvalósul a környező települések infrastrukturális fejlesztése a szennyvízcsatorna kiépítésével, és elkészül a szennyvíztisztító korszerűsítése is. A beruházás teljes költségéből nettó 1 milliárd 100 millió forintot használnak fel a szennyvíztelep felújítására.
A társulás elnöke elmondta azt is, hogy a szükséges források az európai uniós pályázati támogatások több mint 500 millió forinttal történő megemelésével rendelkezésre állnak. Így 4 milliárd 554 millió forint támogatás használható fel.
A nagyatádi szennyvíztisztító-telepen zajló munkák során új létesítmények épülnek és a meglévő műtárgyakat is korszerűsítik, a biológiai kapacitást növelik. Az új technológia alkalmazásával megoldódik a szennyvíz hatékony nitrogén és foszfor eltávolítása. Az eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás lényege az, hogy a szennyező anyagot fölös iszap formájában vonja ki, majd ezt az iszapot mezőgazdasági hasznosításra alkalmas állapotig kezeli tovább. Ezért a régi iszaptározó medencék rekultivált területén a projekt keretében megépül az új szennyvíziszap-kezelő telep is. Itt a feldolgozott iszap hasznosítását szalma-bekeveréses komposztálási technológiával biztosítják. Az iszapkezelésre szolgáló telep építése mintegy 70 százalékos készültségű. Megépül többek között egy korszerű 160 m2-es iszapvíztelenítő gépház, egy pálcás iszapsűrítő berendezés, iszaptároló szabadtéri medence, valamint a 6000 m2-es komposztáló tér. Ezeket a 180 m3-es tűzivíztároló medence egészíti ki.
A szennyvízberuházással érintett településeken a csatornahálózat építése, az összekötő vezetékek létesítése párhuzamosan zajlik a szennyvíztisztító telep korszerűsítésével, átépítésével, és a szennyvíziszap-kezelő telep műtárgyainak megépítésével. A szakemberek fontosnak tartják, hogy az új szennyvíztisztító működése a követelményeknek megfelelő technológiával, energiatakarékos és a környezetét nem terhelő módon valósul meg.


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.