SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. április 17., péntek 11:23

Korszerű szennyvízkezelés Segesden
Hat hónapos próbaüzem során bizonyította megfelelő működését az újonnan felépült segesdi szennyvíztiszttó telep és a hozzá csatlakozó csatornahálózat. Az április első napjaiban tartott hivatalos műszaki átadás után ma az ünnepélyes projektzárásra is sor kerülhetett.

A somogyi település lakóinak régi kívánsága teljesült, amikor 2011-ben benyújtott pályázatuk támogatásban részesült. Több mint egy évtizede keresték a megoldást arra, hogy a háztartásokban keletkező szennyvizet környezetbarát módon kezeljék. Az e célból összeállított nettó 920 millió forintos költségvetésű program 91,28 %-os támogatást nyert, ezzel az Európai Unió Kohéziós Alapja és a magyar állam 840 millió forinttal járult hozzá a beruházás megvalósításához. Az önerőt az ingatlantulajdonosok hozzájárulása biztosította.

Éppen két évvel ezelőtt, 2013. április 19-én helyezték el a jelképes alapcsövet a csatornaépítés indításaként. A kivitelezés során a szakemberek 931 bekötést alakítottak ki az ingatlanokhoz, több mint 18 kilométernyi vezetéket helyeztek a föld alá és 7 szennyvízátemelőt építettek. A beruházás során megbontott valamennyi utcában befejeződött mára a végső helyreállítás. A program része volt egy korszerű szennyvíztisztító-telep építése is Segesd külterületén. A létesítmény magában foglal egy kezelőépületet, napi 250 köbméter  kapacitású biológiai medencét, vegyszeradagolót, iszapvíztelenítőt, fertőtlenítő medencét, tisztított víz kivezetést és iszaptároló csarnokot, valamint egy fúrt kutat. A segesdi telepen a tisztítást alacsony terhelésű, biológiai nitrogén és foszfor eltávolításra képes eleveniszapos biológiai tisztítómű végzi. A biológiai tisztítás és fázisszétválasztás kiegészül mechanikai fokozattal, iszapvíztelenítő vonallal, továbbá biztosított a vegyszeres fertőtlenítés lehetősége is. A tisztított víznek a segesdi Rinya a befogadója, minőségét a későbbiekben is folyamatosan ellenőrzik. A technológia végén megmaradt iszapot víztelenítés után veszélyeshulladék-kezelőbe szállítják.

A mai projektzáró rendezvényen részt vett Szászfalvi László országgyűlési képviselő, aki elismeréssel szólt  arról a közösségi összefogásról, amely e jelentős környezetvédelmi beruházást a megvalósuláshoz segítette. Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke az egészség védelmére, természeti értékeink megbecsülésére hívta fel a figyelmet. Péntek László polgármester beszámolt arról, hogy a 2014. októberében indított próbaüzemmel együtt megkezdődött az ingatlanok hálózatra csatlakozása is. Jelenleg 400-nál több igényt fogadtak el, de naponta érkeznek újabb és újabb jelentkezések. A szennyvíztelep üzemeltetésére a DRV Zrt.-vel kötött szerződést Segesd Község Önkormányzata.


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.