GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. február 9., kedd 16:42

Kinek jár szociális tűzifa?
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015.(XII.14.) rendelete a 
szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről:


Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
III. Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.