Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2016. február 16., kedd 18:16

Közlemény a TÖOSZ 2016. február 16-i elnökségi üléséről
A TÖOSZ elnöksége többek között megtárgyalta a szövetség megyei polgármesteri fórumain felvetett aktuális kérdéseket, és a vitában elhangzottak figyelembevételével kialakította álláspontját, különös tekintettel a köznevelési rendszer változtatásával kapcsolatban.


KÖZLEMÉNY
a TÖOSZ elnökség üléséről
2016. február 16.

A TÖOSZ elnökség többek között megtárgyalta a megyei polgármesteri fórumokon felvetett aktuális kérdéseket és a vitában elhangzottak figyelembevételével kialakította álláspontját.

1.    Az elnökség a köznevelési rendszer változtatásával kapcsolatban javasolja:

-    a felmerülő vitás kérdések megoldásának érdekében a települési önkormányzatok bevonását, mivel a helyi önkormányzatok a közügyek megoldására hivatottak és az egyik legfontosabb közügy a gyermekek képzése, nevelése,
-    minden iskola kerüljön vissza működtetésre a tulajdonos önkormányzathoz, megfelelő finanszírozás garantálása mellett,
-    kapjanak együttdöntési jogot a működtető önkormányzatok az iskolaigazgatók kinevezésekor,
-    az iskolai oktatói tevékenység szakmai helyzetéről kapjanak rendszeres tájékoztatást az önkormányzatok,
-    hívják meg a Köznevelési Kerekasztal tárgyalásra az önkormányzati szövetségek, így a TÖOSZ képviselőjét is.

2.    Az elnökség egyetértett, hogy az építési törvénnyel kapcsolatban a TÖOSZ elnöke a MUT elnökével közösen az Alapvető Jogok Biztosához fordult, kezdeményezve a törvény alkotmánybírósági kontrollját.

3.    Az elnökség egyetértett a „Hatékony helyi közigazgatás” című ismeretlen szerző által írt nem publikus anyagra adott – mellékelt - tiltakozó nyílt válasszal.

4.    Az elnökség több témakörben úgy döntött, hogy a javaslatait a TÖOSZ április 21-ei küldöttgyűlés elé terjeszti.

Az elnökségi ülésen tájékoztatást hallhattak „Közbeszerzés zöldebben” címmel Király Zsuzsannától, az Energia Klub energiahatékonysági szakértőjétől.

Budapest, 2016. február 16.


Schmidt Jenő
TÖOSZ elnök

 


1 csatolt dokumentum nyílt válasz
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.