Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2016. május 12., csütörtök 08:38

Közlemény a TÖOSZ elnökségi üléséről
A TÖOSZ elnöksége 2016 május 11-ei kibővített elnökségi ülésén többek között megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalását és döntött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való stratégiai együttműködési megállapodás aláírásáról. Az elnökség továbbra is ellenzi a kormányzat elképzelését, miszerint az alapfokú oktatás területén valamennyi önkormányzati tulajdonú iskola működtetését, üzemeltetését az állam el kívánja venni az önkormányzatoktól.
 
1.      Az elmúlt időszak önkormányzatokat, valamint a szövetséget érintő kérdéseiről
A TÖOSZ küldöttgyűlése 2016. április 21-én, Veszprémben egyhangú szavazattal fogadta el a TÖOSZ elvárásait és kezdeményezéseit az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban és kinyilvánította, hogy ellenez minden további államosítást és központosítást. Ezzel szemben bejelentésre került, hogy az alapfokú oktatás területén valamennyi önkormányzati tulajdonú iskola működtetését, üzemeltetését az állam el kívánja venni az önkormányzatoktól. A TÖOSZ elnöksége továbbra is ellenzi a kormányzat ez irányú törekvését és felhívja a figyelmet a 2009. október 10-én, a budapesti Kossuth téren megtartott tüntetésen résztvevő polgármesterek által közfelkiáltással elfogadott, Kósa Lajos által beterjesztett 12 pontra. (A 12 pont szövege mellékelve.) A TÖOSZ elnöksége szerint az akkor és ott elfogadott 6. pont ma is aktuális, mely szerint:
„Minden településnek joga van az iskolához.”

A TÖOSZ elnöksége továbbra is szorgalmazza, hogy minden iskola kerüljön vissza működtetésre a tulajdonos önkormányzathoz, megfelelő finanszírozás garantálása mellett, valamint javasolja, hogy az iskolaigazgatók kinevezése a települési önkormányzat képviselő-testülete és az állam szakmai szervezetének együttes döntése legyen.

2.      A 2017. évi költségvetés önkormányzati vonatkozásai
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. számú törvényjavaslatáról szakmai áttekintés alapján következő összegző megállapításokat tette a TÖOSZ elnöksége:
Általános megállapítások:
A 2017. évi törvényjavaslat átfogó és összehasonlító értékeléséhez, valamint teljes körű minősítéséhez szükséges információk nem állnak megfelelő mértékben a rendelkezésre.
Az alrendszer 2016. évi pénzügyi, költségvetési pozíciójának megítélése reálisan nem lehetséges, mivel még az első félévben vagyunk.
Az önkormányzatok teljes működési költségvetése 1860 milliárd forint, amihez az állam nettó módon minden alrendszert beleszámítva 950 milliárd forinttal járul hozzá. Az önkormányzatok tervezett saját működési bevétele 320 milliárd forint. Az önkormányzati szektornak a közfeladatok ellátására kell fordítania a közel 760 milliárd forintos helyi adóbevételeiből 590 milliárd forintot Az önkormányzati szféra mozgástere mindösszesen: 170 milliárd forint.
A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok számára átengedett bevételek – adók, bírságok – mértéke és fajtája 2017-ben is változatlan marad. A fejezetre 668,38 milliárd forintot irányzott elő a kormányzat, ami összességében hat milliárd forinttal több, mint az idei 662 milliárd forint.
Érdemben az önkormányzatok működési támogatása a következő évben nem változik. Valószínűleg a kormányzati és parlamenti döntések az év második felében átrajzolják az önkormányzati fejezet egy részét.
A feladatalapú támogatások nagyon nagy része nem változik. Igazából majd a nyáron lehet tendenciát megítélni a zárszámadás után a feladatok támogatása és valós költsége között az elmúlt 3 év tekintetében.
Fejlesztési kiadások jelentős, mintegy 95%-a európai uniós forrás. A tervezett felhasználás nagyságrendje valószínűleg egy kicsit túlbecsült, hiszen jelentős kifizetések nem várhatók, ha a pályázati döntések nem születnek meg az idei évben.
A fejlesztések tekintetében a modern városok 150 milliárd forintos hazai költségvetési támogatása kivételezett helyzetet teremt a 23 megyei jogú város számára. Ezzel szemben a fennmaradó 3150 település támogatása nem éri el az évi 10 milliárd forintot. A jövő szempontjából ez aránytalan - egy megyei jogú városra átlagosan 6,5 milliárd forint, míg a többi településre 3 millió milliárd forint jut – igazságtalan és elfogadhatatlan.

Részletes megjegyzések, javaslatok (mellékelve)
 
3.      Az elnökségi ülés résztvevői tájékoztatást hallhattak:
-        a 2016. június 30-ai IV. Magyar – Francia Önkormányzati Találkozóról: José L. Osete igazgató, a Francia - Magyar Kezdeményezések igazgatója előadásában;
-        az Önkormányzati Kutató Intézetről Farkasné dr. Gasparics Emese, az intézmény igazgatója előadásában és elfogadták a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való stratégiai együttműködési megállapodást;
-        az eSzemélyiről és az elektronikus aláírásról Tóth Elemér - KEKKH Közszolgáltatási elnökhelyettesi tanácsadó előadásában.
 
Budapest, 2016. május 11.


2 csatolt dokumentum közlemény12 pont
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.