BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. január 23., hétfő 08:32

Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot hirdet művelődésszervező munkakör betöltésére
Balatonkenese Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közművelődési Intézmény és Könyvtárban 
művelődésszervező munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetőjének távollétében az intézményvezető helyettesítése. Közművelődési Intézmény és Könyvtár programjainak szervezése és lebonyolítása, városi rendezvények szervezése, adminisztráció, kapcsolattartás, pályázatírás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
·         Főiskola, Egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó), szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés vagy főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési eladó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, népművelői szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és a szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés,
·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
·         Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
·         magyar állampolgárság
·         büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
·             Legalább három éves közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat
·             Angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga
·             Közigazgatási ismeret
·             B kategóriás jogosítvány
·             Saját gépjármű
·             Múzeum, gyűjtemény vagy Tájház vezetésben szerzett jártasság
·             Balaton kiemel üdülőhely miatt, turisztikai tevékenységben szerzett gyakorlat
·             Akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·         A pályázó személyi adatait tartalmazó szakmai önéletrajzot
·         Iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító okiratok másolatát
·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezéshez szükséges
·         Szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást
·         A pályázati előny igazolása
·         Nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait - a pályázati eljárással összefüggésben- megismerhetik kezelhetik
·         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömör István polgármester nyújt, a 88/481-088 29-es mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
·         Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017/áig , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.
·         Személyesen: Tömör István polgármester, Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
·         www.balatonkenese.hu. - 2017. január 23.
·         Veszprém Megyei Napló Újság - 2017. január 25.

1 csatolt dokumentum Felhívás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.