AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. június 2., vasárnap 13:19

Esélyegyenlőséget biztosítanak
Ajkán a fogyatékkal élők is megtalálják mindazt a lehetőséget, amely az életüket könnyebbé teszi. A közösségi terek, épületek kialakításánál, a járdafelújításoknál a döntéshozók figyelembe veszik a speciális igényeket is. Ajka város önkormányzata elkészítette a helyi esélyegyenlőségi programot, amelyben egész fejezet foglalkozik az értelmi, mozgás, valamint érzékszervi sérültek helyzetével. A legutóbbi, a 2011. évi országos népszámlálási adatok szerint  a fogyatékos személyek közül legnagyobb arányt a testi  és a mozgássérültek képviselik, ők alkotják az összes sérültek 47 százalékát, az értelmi fogyatékosok aránya 8,7 százalék, a vakok és gyengénlátóké 16,8 százalék. A fogyatékkal élők aránya az életkor előrehaladtával egyre nő. A sérültek oktatását speciális iskolák végzik, városunkban a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola képezi az értelmileg akadályozottakat. Aki a tanulmányait befejezte, felnőttként kérheti felvételét a Molnár Gábor Műhely Alapítvány gondozottjai közé. Az alapítvány hétköznapokon a nappali ellátást biztosítja. A foglalkoztatás mellett művészeti és sporttevékenység színesíti a napjaikat. Tavaly ősz óta használhatják az alapítvány székhelyének udvarán a sportparkot, van színjátszó csoportjuk, a sérültekből álló Hangadók zenekar pedig már külföldön is ismert. A programban olvasható, hogy  a sérült fiatalok jelentős része a társadalom perifériáján élő családból érkezik. Sokan tartoznak a munkanélküli szegények közé, vagy a létminimum határán élő rokkantnyugdíjasok, kisnyugdíjasok táborába. Nemcsak a fiatalok vágynak stabil társas kapcsolatra, hanem a munkahelyi közösségből kirekedt, beszűkült környezetben élő szülők is. Az Alapítvány ebben a helyzetben kénytelen átvállalni a szülőktől olyan szerepköröket is, melyekre már megküzdési tartalékaikból nem telik energia. A város a beruházásoknál figyelembe veszi a látás és mozgássérültek igényeit. Az intézmények akadálymentesítését megkezdte azért, hogy a fogyatékossággal élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosított legyen. A város számos területén a gyalogátkelőknél, a közintézmények, a szociális és egészségügyi ellátást biztosító intézményeknél, a legforgalmasabb útszakaszokon megtörtént a járdák akadálymentesítése. A közintézményekbe való bejutás is biztosított. Az önkormányzat támogatást nyert el az Ajkai Bródy Imre Gimnázium valamint a Fekete István iskola épületének felújításával együtt részleges akadálymentesítésére is. A Városi Könyvtár és Szabadidő Központ felújítása során több ütemben került sor akadálymentesítésre. Van mozgáskorlátozott mosdó, rámpa, lift. A városi sportcsarnok fotocellás ajtóval közelíthető meg, ennek megfelelően a belépés akadálymentes, azonban mozgáskorlátozott mosdó nincs az épületben. A lakóépületek akadálymentesítése a tulajdonosok feladata. A házgyári technológiával készült épületek tervezésénél és kivitelezésénél nem volt szempont az akadálymentes megközelítés, ezért azok átalakítása sok esetben nem lehetséges vagy túlzott költségek révén valósíthatók csak meg. Ma már a fogyatékkal élők munkába állása is megoldott, ugyanis a közelmúltban kialakított üzemek az előírásoknak megfelelők. A cégek által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás miatt szükséges megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, így a biztonságos munkába jutást, és a megfelelő munkakörülményeket is biztosítani kell. Összefoglalva elmondható, hogy a járdák, parkolók akadálymentesítése megoldott. Néhány kivétel van, a kevésbé forgalmasabb területeken, azonban az önkormányzat ezeket a problémákat folyamatosan igyekszik megoldani. A kerekesszékesek nemzetközi Tavasz kupa sportversenyét is Ajkán a tósoki tekepályán valamint a lőtéren tartják, itt ugyanis megfelelők a körülmények. A látássérültek Simon István emlékversenyének minden év júniusában a Nagy László Szabadidőközpont ad helyet. Ezek a programok azt mutatják, hogy a városnak fontosak a fogyatékkal élők érdekei is. 

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.