AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. július 2., kedd 11:09

Az informális tanulás új lehetősége – tematikus napközis tábor
A Pápai tankerületi Központ az elmúlt tanévben sikeresen pályázott az EFOP 3.3.5-17-2017-00056 azonosító számú „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása” elnevezésű pályázati kiírásra. A Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium partnerintézményként vett részt a program megvalósításában. A napközis formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítására 2018 és 2019. június 3. hetében került sor. A tematikus napközibe 5 nap alatt tavaly 92 tanuló, az idén pedig 64 tanuló, napi 8 órában vehetett részt az intézmény pedagógusai és külső segítők közreműködésével. A választott témamodulnak megfelelően –KRESZ, sport, egészséges életmódra nevelés – az ismeretszerzésen túl személyiség- és készségfejlesztő, élményszerű, együttműködést elősegítő közösségi tevékenységek valósulhattak meg. A pedagógusok számára az informális és nem formális tanulási alkalmak megvalósításhoz módszertani segítséget jelentett az EFOP 3.2.15-VEKOP-17-2017számú projekt során kidolgozott „Csodaszarvas” iskolai közösségi program, melyben kidolgozott programsablonokat és játékleírásokat találhattak a pedagógusok. A tartalomfejlesztésen túl a programot megvalósító pedagógusok módszertani eszköztáruk fejlesztése érdekében 30 órás továbbképzésen is részt vettek. A tábor keretében a tanulók eltöltöttek egy napot a Sobri Kalandparkban, ismerkedtek a hagyományőrző játékokkal Nomádiaban, strandolhattak, nemezeltek, szerveztek „Furi olimpiát”, megismerkedtek a labdajátékok szabályaival és kipróbálhattak magukat sok-sok érdekes sporttal kapcsolatos tevékenységben is. A pályázatnak köszönhetően gazdagodtunk 3 kerékpárral, 3 rollerrel, egy KRESZ szettel és más sporteszközökkel, labdákkal. A tanulók tevékenységükhöz papír,- írószer,- kreatív- és tisztaságcsomagot, hátizsákot, kulacsot is kaptak. A szülők is nagy elégedettséggel fogadták a napközis tábor sikerét. Köszönet a táboroztatásban részt vett pedagógusoknak lelkiismeretes szakmai együttműködésükért, pontos dokumentációjukért..
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.