TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. július 25., csütörtök 09:22

Ipari terület fejlesztése Tornyospálca településen
Befektettünk a jövőbe!


 

A munka 2007 környékén kezdődött, amikor komoly befektetési érdeklődés volt településünk irányában, elsősorban az alaphegyi átrakó nyújtotta logisztikai kapacitások kihasználása érdekében. Az „Ipari útként” ismert kapacitásfeltáró út is ezen igények kielégítése érdekében épült.
Az önkormányzat 29 hektár ipari területet vett meg a logisztikai potenciállal bíró „átrakó” mellett egy árverésen, amely terület földrajzilag jó adottságú, de befektetői szempontból még voltak hiányosságai.
 Szilád burkolatú út nem vezetett oda, s közművek sem voltak a területen, melyek orvoslására iparterület-fejlesztési pályázatot nyújtottunk be a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, melyet pozitívan bíráltak el. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 549 918 150 forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatást kapott a beruházó Tornyospálca Község Önkormányzata.
A TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00007 pályázat megvalósulásával a közel 550 millió forintos beruházást követően egy rendkívül versenyképes ipari, logisztikai terület várja majd a potenciális befektetőket, a letelepedő vállalkozásokat.
A beruházás célja, hogy Tornyospálca Község Önkormányzata, elsősorban a KKV szektor számára vonzó, működési igényeiket kiszolgálni képes ipari területet alakítson ki a település határában, a széles nyomtávú vasútvonal közvetlen közelében. Reményeink szerint a beruházással egyre több gazdasági szereplő érkezik a településre, amelyek új munkahelyek létrehozásával járulnak hozzá a település gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. Az ipari terület fejlesztésével fenntartható módon fog javulni a helyi vállalkozások versenyképessége, erősödik a gazdasági potenciál és növekszik a beruházási hajlandóság.
A projekt keretében az önkormányzat által már korábban iparterületté nyilvánított, 21 hektáros terület teljes közműfejlesztése valósul meg.
 4900 m elektromos hálózat épül 2 db kompakt transzformátorállomással. Továbbá megépül az ipari területhez vezető út, amely a Tornyospálca Ipari úthoz csatlakozik. A tervezett szakasz 955 m hosszú, 6,50 m burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas. Az ipari terület vízellátását a Kossuth utcán meglévő vízvezeték továbbtervezése oldja meg, melynek hossza 2.500 m. A szennyvízelvezetés egy 2.120 m hosszú nyomott rendszerű szennyvízelvezető hálózat, valamint egy 140 m hosszú gravitációs rendszerű szennyvízelvezető hálózat segítségével történik. A szükséges – 2.150 m hosszúságú - gázvezeték kiépítése is a beruházás keretében valósul meg. A dombvidék jelleg miatt, az ipari területen található telephely csapadékvíz elvezetéséhez egy zárt, 1.350 m hosszúságú nyomott csatorna épül ki.
Az Európai Uniós projekt megvalósításával és a saját beruházásainkkal befektetünk a jövőbe. Amennyiben a 10 éve tartó munkánk gyümölcsei beérnek, a tudatosan tervezett és végrehajtott befektetés-politikával hamarosan kétszáz új munkahely létesülhet Tornyospálcán, elősegítve ezzel a település hosszú távú céljai megvalósítását, és újabb lehetőséget teremtve az itt és a környéken élő családoknak a boldogulásra.

1 csatolt dokumentum sajtóközlemény
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.