AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. augusztus 1., csütörtök 10:31

Készülnek az új tanévre
Az iskolákban most folyik a felújítás, a karbantartás, a nagytakarítás. A tankönyvek augusztus első felében érkeznek. A pedagógusok augusztus 21-től már rendszeresen bejárnak, készülnek a következő tanévre. Addig csak hetente egyszer tartanak ügyeletet.A Borsos Miklós általános iskola megbízott igazgatója, Balogh Béla öt évre megkapta az igazgatói kinevezését.Az igazgató elmondta, hogy az elmúlt tanévben is arra törekedett a tantestülettel együtt, hogy a három iskolából egy intézménnyé lett Borsosban a hagyományokat megőrizzék. Kérte a tantestület tagjait, hogy legyenek nyitottak a pályázati lehetőségekre és mindenre, amely az iskolát és a mindennapi életet közelebb hozza egymáshoz. Az elmúlt tanévben a korábban megszokott rendezvények mellett 35 új programot is szerveztek. Nyáron az épület kisebb hibáinak javitását végzik, a lépcsőkorlátot már kicserélték, két tanteremben a pápai tankerület támogatásával kicserélik a padokat. A szakemberhiány az iskolai munkáknál is érezteti a hatását, a két épület festése az őszi iletve téli szünetben kezdődik. A tankönyvek augusztus másodikán érkeznek, a pedagógusok 3000 darab könyvet vesznek át. Az egy tanulóra jutó normatíva alsó tagozatban 9 ezer forint, a hetedik osztalyban 15 ezer, a felső tagozat többi osztályaiban 12 ezer. Ebből az összegből kellett a pedagógusoknak a tankönyv és munkafüzet csomagot összeállitani. A Molnár Gábor intézményben óvodás kortól látják el a sajátos nevelési igényű gyerekeket, akik az általános iskolai tanulmányaikat is itt végzik, majd két szakmát is szerezhetnek. Az intézményben a vakáció heteiben felügyeletet tartanak azoknak a gyerekeknek, akiket szüleik nem tudnak elhelyezni. A nyáron több helyiségben folyik felújítás, a tantermekben a nagytakarítás, az eszközök rendezése, tisztítása. Stenger Szilvia intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a fenntartó pápai tankerület segítségével a fiú mosdóban burkolatcsere és tartálycsere folyik, valamint a töredezett lépcsők javitasa és festés. Egy emeleti szertárt megszüntettek, így nagyobb lett az előtér.  Az iskolába a tankönyvek augusztus 15-én érkeznek, a tanévnyitót augusztus 30-án pénteken reggel 9 órakor tartják. 


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.