BUDAPEST FŐVÁROS XXI. Kerület - Csepel Önkormányzata
2019. november 8., péntek 11:41

Megalakult az új képviselő-testület Csepelen
A Szent Imre téri Országzászló mellett, ünnepélyes keretek között vették át megbízó levelüket és tették le esküjüket az október 13-ai önkormányzati választáson mandátumot nyert csepeli képviselők. Letette az ünnepélyes esküt Borbély Lénárd is, akit másodjára választottak meg a csepeliek polgármesterüknek. Budapesten egyedülálló módon az ellenzék jelentős szerepet kapott a kerület irányításában és az ellenőrző szervezetekben, ám ezt több képviselőjük így is keveselte. Az ellenzéki pártok első javaslata is az volt, hogy elvegyék a frissen megválasztott polgármester összes hatáskörét.
Az alakuló ülésen a polgármester javaslatára döntöttek az alpolgármesterek kinevezéséről. Az ellenzékkel való egyeztetések után két Fidesz-KDNP-s alpolgármestert – Ábel Attilát és Morovik Attilát, valamint egy ellenzéki alpolgármestert – Pákozdi Józsefet – választottak meg titkos szavazáson. Utóbbi a Buckai Szövetség csepeli szervezetének elnöke. Az alakuló ülésen módosították a szervezeti és működési szabályzatot, megválasztották a bizottságok tagjait, döntöttek a tanácsnokok személyéről valamint az illetményekről.
Borbély Lénárd ünnepi köszöntőjében gratulált minden megválasztott képviselőnek, és köszönetet mondott azoknak, akik a jelöltek és a demokrácia mellett szavaztak. Külön kifejezte háláját a családjának, amely végig mellette állt. 
Az ülésen bejelentették a Fidesz-KDNP frakció megalakulását. Az ellenzék részéről a Demokratikus Koalíció kéttagú, az MSZP három tagú, a Jobbik, a Momentum, az LMP és a Buckai Szövetség egy-egy tagú frakciója is megalakult.
A testület elfogadta Pákozdi Józsefnek, a Buckai Szövetség vezetőjének a javaslatát a szervezeti és működési szabályzat módosításáról. Ez tartalmazza egyebek között, hogy a képviselőnek az ülésről való hiányzását hitelt érdemlően, írásos dokumentummal kell igazolnia. Az elmúlt önkormányzati ciklusban komoly problémát jelentett, hogy az MSZP és a DK politikusai rengeteget hiányoztak a testületi és a bizottsági ülésekről. Ezt követően Borbély Lénárd javaslatára, titkos szavazással megválasztották az alpolgármestereket.
Az ülésen kompromisszumos javaslatként négy bizottság felállításáról döntöttek, amelyből kettőnek az élére az ellenzék tehetett személyi javaslatot. A pénzügyi, ellenőrzési és ügyrendi bizottság elnökének Dukán Andrást (Momentum) választották. A szociális, egészségügyi és fogyatékosügyi bizottság elnöke Szuhai Erika (Fidesz-KDNP) lett. A közrendvédelmi és közbiztonsági bizottság élére Bercsik Károlyt (Fidesz-KDNP) választották. A fenntartható fejlődés bizottság elnökévé Tóth Sándort (LMP) szavazták meg. Döntöttek a bizottságok képviselői és külsős tagjainak megválasztásáról is, akik ezt követően letették az esküt.
Megválasztották a tanácsnokokat is. Infrastruktúra-fejlesztési tanácsnok lett Zupkó János; családügyi tanácsnok Czibulyáné Szonday Szilvia; nemzetiségekért, halmozottan hátrányos helyzetűekért és a hárosi fejlesztésért felelős tanácsnok Balogh Ernő; költségvetési tanácsnok Makray Barbara. A testület nem fogadta el az ellenzék javaslatát, hogy újabb két – sportügyi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős – tanácsnoki posztot hozzanak létre.
Döntés született az önkormányzat három cége felügyelőbizottságának tagjairól, akiknek a mandátuma 2020. január elsejétől öt esztendőre érvényes. Ez érinti a Csepeli Városgazda Zrt., a Csepeli Városfejlesztési Kft. és a Csepeli Városkép Kft. cégeket.
A testület tagjai tudomásul vették a polgármester havi illetményét, amelyet törvény szabályoz. Ez bruttó 997 ezer 200 forint, ezen felül pedig a polgármester havi 149 ezer 580 forint költségtérítésre jogosult. Az alpolgármesterek havi illetménye bruttó 897 ezer 500 forint, és 134 ezer 625 forint költségtérítést vehetnek igénybe. Az önkormányzati képviselő havi alapdíja a mindenkori polgármesteri fizetés 25%-a, vagyis bruttó 249 ezer 300 forint. A bizottságok tagjai, elnökei, valamint a tanácsnokok ezen felül is díjazásban részesülnek. A bizottsági tagságért további 149 ezer 580, az elnökségért 99 ezer 720, az alelnökségért 49 ezer 860 forintot kapnak, a tanácsnoki díj pedig 99 ezer 720 forint lett. Az önkormányzat cégeinél a felügyelőbizottsági tagok 200 ezer forint, a felügyelőbizottsági elnökök 250 ezer forint díjazásban részesülnek havonta.
Ellenzéki kérések
A csepeli ellenzék delegációi az október 13-i választás után külön-külön és közösen, több körben tárgyaltak a Fidesz-KDNP képviselőivel és a polgármesterrel. Az MSZP két szocialista alpolgármesteri pozíciót és kilenc önkormányzati bizottság felállítását kérte. Ez hetvennél is több, fizetett politikai pozíciót jelentett volna. Összehasonlításul: az elmúlt öt évben három bizottság működött, ami elégnek és hatékonynak bizonyult.
Az ellenzéki pártok közösen a polgármester hatásköreinek teljes megvonását, az önkormányzati cégek pártok közötti felosztását, a szakmai és civil szervezetek önálló előterjesztési jogának megfosztását valamint két ellenzéki alpolgármester és hét bizottság felállítását javasolták. Erre a kerület vezetése a kilenc bizottsághoz hasonlóan sem anyagi sem szervezeti okokból nem látott lehetőséget.
Az ellenzékkel folytatott tárgyalások után – kompromisszumos javaslatként - a korábbi három helyett négy bizottság felállítását, és azok fele-fele alapon történő kormánypárti-ellenzéki vezetését javasolta Borbély Lénárd polgármester. Az önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiban is részt vesznek ellenzékiek. Ezt az ellenzéki pártok többsége elfogadhatatlannak tartotta, és nem szavazta meg. A Buckai Szövetséggel a kerület vezetése ezzel együtt értékelvű, elsősorban Csepel fejlesztésének folytatását célzó megállapodást kötött, így végül ők adták az ellenzék alpolgármesterét.Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.