AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. november 24., péntek 11:32

Elismerésre méltó életutak
Hárman részesültek az  „Ajkai Életút” díszoklevél kitüntetésben, amelyet Schwartz Béla polgármester adott át a november 24-i képviselőtestület ülésen. Ajka Város Önkormányzata döntése értelmében „Ajkai Életút” díszoklevél adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú szakmai életútjuk során tevékenységükkel, emberi magatartásukkal kiemelkedő érdemeket szereztek, és munkájukkal maradandó értéket képviselnek a város életében.Kitüntetésben részesült  80. születésnapja alkalmából Fábián Zoltán, aki a polgármesteri hivatal vezető-főtanácsosa, vagyonkezelési referense, funkciógazdája, és irodavezető helyettese volt. Felsőfokú tanulmányai befejezését követően  1995.március 31-ig az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó Vállalatnál, illetve jogutódjánál az Ajkai Alumíniumipari Kft-nél dolgozott.  Nagyobb horderejű, hosszabb előkészítést igénylő ügyekkel foglalkozott, a munkájához szükséges jogszabályokat jól ismerte és alkalmazta. Foglalkozott többek között a hulladékgazdálkodási projektek kidolgozásával, a rendezetlen tulajdonú önkormányzati ingatlanok tulajdonrendezésével, a gázközmű vagyon privatizációja II. ütemének feltárásaként 80 millió forint államkötvénnyel gyarapodhatott a város. Ellátta az  ISPA projekt referensi feladatait. A helyi munkahelyteremtési támogatás pályázati rendszerének  működtetése során példaértékű kezdeményező és kapcsolatteremtő készségének köszönhetően mintegy 1000 új munkahely jött létre a városban.  Nyugállományba vonulása után az ipari üzemek által létrehozott járműipari klaszterben másfél évtizedig látta el a koordinátori feladatokat. Varga György helytörténeti kutató, festő, grafikus ugyancsak a 80. születésnapja alkalmából részesült a rangos elismerésben. Fáradhatatlanul kutatja Csékút történetét, 2003-ban jelent meg a  Csékúti emlékkönyv című kötete, amelynek borítóját is ő tervezte.  Alapító tagja a 2007-ben létrejött Csékúti Baráti Körnek. A 2013-as évben emléktáblát állítottak Varga György néptanító, Molnár Lajos plébános és Marton Ágnes diakonissza nővér emlékére. Egyéni és az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagjai vak közös kiállításokon mutatta be festményeit.  Az 50 éves jubileumi szobor csoportra 6 városrész címerét tervezte meg. Az ő  tervei  alapján készítette el Keresztes Tibor  azt a kopjafát, amely a falu 71 nemzetőrének állít emléket. A Csékúti Baráti Kör támogatásával 2019-ben a városrész 700. évfordulójára csillés emlékművet alkotott. Fekete István író családfája című kötete, amelyet Domján János családfakutatóval együtt készített, tavaly jelent meg.  Varga György helytörténeti kutatóként, alkotóként, közösségi emberként nagyban hozzájárult Ajka város művészeti és kulturális életéhez. Réfi Ferenc vízépítő mérnök, a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségének vezetője visszavonulása alkalmából részesült a rangos elismerésben. A kitüntetett az Ajkai Üzemmérnökség vezetői tisztségét 25 éven át töltötte be, 45 település víziközmű-rendszereinek üzemeltetését végezte ügyfélközpontúsága példa értékű volt. A vörösiszap  katasztrófa idején  végzett tevékenységét kormányzati kitüntetéssel ismerték el. Ajkán és térségében több víziközmű fejlesztési projektben vett részt. A Magyar Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei Területi Szervezetének  35 éve tagja. Munkáját több szakmai díjjal ismerték el. A Magyar Hidrológiai Társaság Pro Aqua,  a Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapi érdemérem kitüntetését is megkapta. 
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.