PEST VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2010. november 24., szerda 09:08

Múzeumi könyvtár fejlesztések a megyében
Sajtótájékoztatón mutatták be a „Fókusz Program a Pest megyei múzeumi könyvtári hálózat kialakítására” pályázati programban tervezett fejlesztéseket. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága eredményes pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Program „Tudásdepó-Expressz” c. kiírására. A kiírás célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. A program támogatja a tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerének fejlesztését és összehangolását, a könyvtárak ehhez kapcsolódó humánerőforrásának fejlesztését.

Szabó István, Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének alelnöke a pályázat sikerének apropóján Széchenyi István sokat idézett mondatával példálózott: „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” - megemlékezve arról is, hogy a legnagyobb magyar élete a legjobb bizonyíték arra, hogy leginkább akkor tudjuk sikeresen leküzdeni az akadályokat, ha kiforrott elképzeléseink – jövőképünk – van arról, hogy hova szeretnénk eljutni. Mint kiemelte, Pest Megye Önkormányzata 4 éve hirdette meg a szolgáltató megye, a szolgáltató közigazgatás koncepcióját, amely a hivatali működés helyett a Pest megyei közösségeknek nyújtott szolgáltatásokat és az embereket állította, a PMMI működése, és ez a pályázat maradéktalanul képviseli ezeket az alapelveket.

Kovács Judit igazgató-helyettes beszámolójában rámutatott arra, hogy a PMMI rendelkezik hosszú távú stratégiával, és a nyertes pályázattal pedig egy olyan projekt kezdődhet meg, amelyet már régóta eltervezett a szolgáltatások fejlesztése és a meglévő könyvtári állomány bővítése iránt elkötelezett intézmény. Különösen fontos ugyanis, hogy a múzeumokban szétszórtan fellelhető, viszont összetételükben igazán különlegesnek mondható szakkönyvi állomány végre hozzáférhető legyen az eddigihez képest sokkal több ember számára. A munka jelentősnek mondható – a kereshetőség, az online hozzáférés biztosítása, és főleg az állomány digitalizálása nem mindennapi feladatot jelent. De megéri felépíteni a digitális rendszert, és különösen egy olyan kiforrott könyvtári informatikai rendszer alapjain, mely már bizonyította a működőképességét.

A megvalósításban résztvevő partnerek beszámolójából kiderült, hogy a projekt valójában milyen összetett. Az informatikai használhatóság (lelőhely szerinti katalogizálás, az online adatbázisok összekapcsolása) egyfelől, másfelől pedig a múzeumpedagógia, illetve az oktatási intézményekben folyó specifikus szakmai munkához való hozzájárulás maximalizálása a Szentendrei Ferenczy Múzeumoz tartozó képzőművészeti könyvtár nyilvánossá tételével, az Országos Könyvtári Rendszerekbe való bekapcsolódás lehetőségének megteremtésével. Megyei szinten 9 múzeumi könyvtár anyagából, 3 fókuszkönyvtár kialakítására kerül sor, melyek az egész életen át tartó tanulás színtereivé válhatnak szolgáltatásaik és a könyvtárhasználó célcsoportok bővülésének eredményeként. Digitalizálják a több mint 100.000 tételt tartalmazó könyvtári katalógus, mely elérhető lesz az interneten keresztül, a könyvtár nyilvánossá válásával, amely így alkalmassá válik arra, hogy partnere legyen a minőségi köz- és felsőoktatásnak jelentős művészeti könyvállományával.

A kiemelt célcsoportba tartozó diákok elérése érdekében együttműködési megállapodás született a könyvtár és Szentendrén a Móricz Zsigmond Gimnázium, a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint Cegléden, a Kossuth Lajos Gimnázium között, amelynek értelmében az oktatást a továbbiakban múzeumi könyvtár-informatikai és könyvtár-pedagógiai programokkal támogatják. A minőségi munkát segíti elő három munkatárs továbbképzése, az Országos Széchenyi Könyvtárban.

Adatok:
Projektgazda: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
Projekt megnevezése: Fókusz Program a Pest megyei múzeumi könyvtári hálózat kialakítására
TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0003
Projekt időtartama: 2010.09.01 – 2011.08.31.
Elnyert támogatás: 23.571.986 HUF

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.