GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2009. június 12., péntek 13:12

Közgyűlési nyilatkozat
A megyei testület mai ülésén – törvény adta jogával élve – véleményt nyilvánított a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő jelentős ügyben: közgyűlési nyilatkozatot tett Győr-Moson-Sopron megye állami közúthálózatának műszaki állapotával, valamint tervezett felújításával és fejlesztésével kapcsolatban. Az előterjesztést a testület egyhangúlag támogatta.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri a megye közúthálózatának fejlesztési és felújítási kérdéseit, a Területfejlesztési Klub keretein belül gyakran egyeztet a kistérségekkel és a polgármesterekkel, továbbá bizottságai is már többször tárgyaltak a megyei közlekedés problémáiról (és maga a Közgyűlés is, amely az elmúlt években több ízben élt nyilatkozattételi és felterjesztési jogával). 

A Közgyűlés Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága áprilisi és májusi ülésein megvitatta a „Tájékoztató Győr-Moson-Sopron megye állami közúthálózatának műszaki állapotáról és a 2009. évi felújítási és fejlesztési tervéről” című előterjesztést. A bizottság tagjai általános elégedetlenségüknek adtak hangot és egységes álláspontot képviselve kinyilvánították, hogy a közúti infrastruktúrával kapcsolatos feladatok finanszírozásának megújítása halaszthatatlan kormányzati feladat. A Megyei Területfejlesztési Tanács által megrendelt, áprilisban végzett forgalomszámlálás szerint a Csorna központján áthaladó forgalom az országban a legnagyobbak között van. Naponta 19.858 db jármű halad át a településen, ami 25.572 személyautónak megfelelő járműegységnek felel meg. A Közlekedés Kft. számlálása és elemzése megállapította, hogy kirívóan magas – jóval az országos átlag fölött van – a külföldiek, ezen belül is a teherautók száma. A közúti közlekedés problémái megyénkben folyamatosan növekednek, és egyes helyeken már tarthatatlanná váltak.

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése – a megye közúthálózatán tapasztalható akut és egyre nagyobb problémák miatt – az alábbi közgyűlési nyilatkozatot teszi: 

KÖZGYŰLÉSI NYILATKOZAT 

1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez fordulva kezdeményezi, hogy 
·         a megye – országos átlagnál rosszabb – mellékúthálózatnak megfelelő szintű felújításához és fejlesztéséhez,
·         a – példátlanul nagy teherforgalmat levezető – 86-os főút teljes megyei szakaszának haladéktalan megerősítéséhez, továbbá  
·         a – lakott területeken áthaladó, az ott élők és közlekedők mindennapjait megkeserítő – 86-os főút településelkerülő szakaszainak mielőbbi kivitelezéséhez biztosítsák a szükséges pénzügyi fedezetet. 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a közgyűlési nyilatkozatot küldje meg a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére azzal, hogy hívja fel intézkedésre és tájékoztatásra az illetékes minisztériumokat. 

Az előterjesztés teljes szövege és a hozzá kapcsolódó mellékletek letölthető formátumban megtalálhatók a megyei önkormányzat honlapján( lásd a hivatkozott webcímet!)

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.