Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. december 6. kedd
Hírek témák szerint

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. szeptember 1., csütörtök 11:37

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Délegyháza Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 078/13 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére
Az ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adatai: helyrajzi szám: Délegyháza 078/13 területe: 1079 m2 művelési ága: szántó (0,38 Ak). A terület beépíthetőségével kapcsolatos tájékoztatás: Az Ingatlan Délegyháza Község Ónkormányzata Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező ÖT-1 jelű külterületi övezeti tervlap szerint „Lf-1" jelű övezetben van.
A rendezési tervében a terület maximális beépíthetősége 30 %-os. Az építési telkeken lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépítmény helyezhető el. Az ingatlan közművekkel nem ellátott, a villamos energia hálózatra ráköthető.
Az Ingatlan minimális értékesítési ára: nettó 12.948.000,- Ft. Pályázók köre: Pályázatot belföldi természetes személy és tagállami állampolgár nyújthat be a Földforgalmi törvény alapján.
A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. A tulajdonszerzési jogosultság mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani.
A pályázat benyújtásának helye, ideje, módja: A pályázatot érvényesen benyújtani kizárólag zárt, sértetlen borítékban, személyesen a_Délegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy postai úton a Délegyházi Polgármesteri Hivatal címére (2337 Délegyháza, Árpád u, 8.) lehet.
A borítékon kérjük feltüntetni a következő szöveget: „Pályázat a Délegyháza 078/13 hrsz-ú ingatlanra.
Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!"Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.
Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A pályázatok beérkezésének határideje: Az ajánlatokat legkésőbb 2022. szeptember 30. (péntek) napján 10.00 óráig kell benyújtani. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlatok bontását követő 90 nap.A pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázó köteles 2.000 000 Ft összegű bánatpénz Délegyháza Község Ónkormányzat OTP Bank-nál vezetett 11742180-15441654 számú számlaszámra történő megfizetését igazolni. A bánatpénz Pályázó által fizetendő vételárba beszámít.Teljes pályázati felhívás letölthető: https://delegyhaza.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=201555:palyazati-felhivas-delegyhaza-kozseg-onkormanyzata-nyilvanos-palyazatot-ir-ki-a-delegyhaza-kozseg-onkormanyzata-1-1-aranyu-tulajdonaban-levo-delegyhaza-078-13-hrsz-u-kulteruleti-ingatlan-ertekesitesere&catid=9&Itemid=1041 csatolt dokumentum Pályázati felhívás
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.